Revalidatie Magazine

Revalidatie Magazine is een uitgave van Revalidatie Nederland. Het magazine informeert over ontwikkelingen binnen de revalidatiesector. Revalidatie Magazine verschijnt vier keer per jaar.