Zorginstellingen

Zorginstellingen was een uitgave van Vakmedianet. Het vakblad richtte zich op managers in de zorg. Tot de doelgroep behoorden algemeen en financieel management, facilitair management, hoofden inkoop en voeding, ICT-management en hoofden administratie. Zorginstellingen werd eind 2017 opgeheven.