Redigeren

Wellicht herkent u dit: na uren zwoegen is de tekst klaar, maar bent u er nog steeds niet tevreden over. Het mist de juiste toon of vormt nog geen geheel. Een goede reden om Fine Point in te schakelen. Ik maak er een goede tekst van, helder en zonder taalfouten.

De volgende organisaties maakten al gebruik van mijn redactievaardigheden: