Medisch Contact

Medisch Contact is een bekend vakblad dat door vrijwel alle artsen in Nederland gelezen wordt. Het verschijnt 45 keer per jaar en kent ook themabijlagen.